2012. december 4., kedd

Jogdíj a pendrive-ra


Az alábbi szöveg az Artisjus honlapján is megtalálható. Kicsontoztam és csak a pendrive-ra is vonatkozó részeket hagytam benne. Pirossal a saját kiegészítések.

Ki köteles a bejelentésre?  (kinek kell a jogdíjat megfizetni)
Az üres kép- vagy hanghordozót gyártó, importáló, más uniós tagállamból behozó vagy azt belföldön először forgalomba hozó személy.

A bejelentés határideje: (a hologramos matricák rendelésének ideje)
A vámkezelés befejezésétől, vámfizetési kötelezettség hiányában pedig a forgalomba hozataltól, vagy - ha ez a korábbi - a forgalomba hozatali céllal történő raktáron tartás megkezdésétől számított 8 napon belül. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztása esetén az egyébként számítandó jogdíjjal azonos költségátalány terheli a mulasztót.
 
A kereskedő felelőssége
A meg nem fizetett jogdíjért felel az üres kép-, illetve hanghordozó összes belföldi forgalmazója, így például az a nagykereskedő vagy kiskereskedő is, aki olyan hordozót forgalmaz, amelyre a jogdíjat nem fizették meg. Ebből a szakaszból és a következőből az következik, hogy igaz, hogy valóban az első forgalomba hozónak kell megfizetni a jogdíjat, azonban, ha a kiskereskedő azt tapasztalja, hogy ez nem történt meg, mert nincs rajta a hologramos matrica a terméken, akkor az ő kötelessége a jogdíjat befizetni.

A kereskedők tehát akkor nem kötelesek a jogdíj megfizetésére, ha csak olyan hordozókat vesznek át beszállítóiktól, amelyre a jogdíjfizetés megfelelően megtörtént. A jogdíj megfizetését az
(--- felsorolják a különböző adathordozókat)
- audio, illetve audiovizuális tartalom tárolására alkalmas, mozgó alkatrésszel rendelkező, merevlemezes külső háttértárolók (pl.: pendrive, USB Flash Drive)

esetében a megfelelően felragasztott, "ARTISJUS" védjegyet tartalmazó hologramos matrica megfelelően igazolja.


A promóciós célú felhasználás előzetes értelmezésünk szerint talán nem számít forgalomba hozatalnak (hiszen nem történik továbbértékesítés), ezzel szemben az alábbi állásfoglalást kaptuk:
„Amennyiben egy magyarországi székhelyű cég, külföldről importál jogdíjköteles adathordozót, amelyet promóciós céllal tovább ajándékoz, szintén jogdíjköteles.
A promóciós célú behozatal nem mentesíti az importőrt a jogdíjfizetés alól.”

Ebből az következik, hogy nem számít az, hogy promóciós céllal szerzi be egy végfelhasználónak számító cég a pendrive-ot egy külföldi számlát kiállító társaságtól, akkor annak jogdíját ő köteles megfizetni, mivel ő számít az első forgalomba hozónak.

Mi levesszük az Ön válláról a jogdíj megfizetésének terhes kötelezettségét. A Golding Reklámajándék valamennyi pendrive-ot a jogdíjfizetési kötelezettség teljesítésével bocsátja a továbbértékesítők és promóciós célú végfelhasználók rendelkezésére.
Ha Ön mégis úgy döntene, hogy pendrive-ot importál, akkor ennek a következő a menete:

Idézet az Artisjus honlapjáról. Pirossal a saját kiegészítések.
A bejelentéseket fogadó és a jogdíjak befizetésével kapcsolatos adminisztrációt az Artisjus Hangfelvétel-engedélyezési Osztályának munkatársai
Puskás Brigitta ( bpuskas@artisjus.com)  tel.: (1) 488-2620) és
Tuliné Csévi Piroska (pcsevi@artisjus.com) tel: (1) 488- 2733) végzik.
Fax: 212-1542
A beérkezett elszámolásokat a beérkezés sorrendjében dolgozzuk fel. Tekintettel arra, hogy az elszámolásban közölt adatok alapján számítjuk ki a fizetendő jogdíjat, csak pontosan és olvashatóan kitöltött, aláírt és lebélyegzett elszámolásokkal áll módunkban foglalkozni.
- Az elszámolásokat faxon vagy e-mailben tudjuk fogadni.
- Az elszámoláshoz minden esetben csatolni kell a beszerzést igazoló számla másolatát.
- Az elszámoláshoz – első elszámolás esetén – 3 hónapnál nem régebbi cégkivonatot és aláírási címpéldányt kérünk csatolni.
- Az elszámolás ellenőrzését követően az aktuális Jogdíjközlemény alapján a fizetendő összegről jogdíjfizetési értesítőt küldünk. (előre át kell utalni és az utalást igazoló kivonatot átküldeni az Artisjusnak)
- A jogdíj befizetésének hitelt érdemlő igazolását követően telefonos időpont-egyeztetés szükséges a hologramos címkék átvételéhez. Az egyeztetett időpontban a címkék Irodánkban személyesen, vagy meghatalmazott útján, cégbélyegzővel vehetők át. (Nem küldhetünk mást, csak az előre meghatalmazott alkalmazottunkat, ami szervezési nehézségeket okozhat. Az átvétel általában 9-15 óra között történhet, pénteken 13 óráig.)
- A jogdíj beérkezését követően a befizetést igazoló számlát postai úton küldjük meg.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése